Praktické informácie
 
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
22.2.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Akým spôsobom analyzovať spotrebu energií a zostaviť energetickú bilanciu, ktorá po vizualizácii umožní odhaliť a správne kvantifikovať možnosti energetických úspor a tým tiež zníženia prevádzkových nákladov? Prihláška tu!
23.2.2016, Žilina
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.. Prihláška tu!
26.1.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak
Oboznámite sa s novelou  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ. Prihláška tu!
2.12.2015, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Získajte prehľad o aktuálnych i pripravovaných zmenách a povinnostiach firiem v roku 2014. Prihláška tu!
14.1.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia - kvalita, správne delikty, poplatková povinnosť... Prihláška tu!
25.2.2016, Žilina
Lektor: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Základná filozofia, úrovne riadenia, in & outsourcing, kompetencie a kooperácia... Prihláška tu!
1.2.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!