Informácie o dokumente
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Akcia
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nová úprava podrobností o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami v roku 2018

6.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. a zákona č. 409/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o vodách“) v § 81 ods. 2 písm. g) splnomocňuje MŽP SR na vydanie vyhlášky, ktorá ustanoví podrobnosti o zaobchádzaní so

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Enviro.sk.
Týždenné spravodajstvo
+ 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: