Najnovšie
 
Najčítanejšie
 

Ing. Peter Gallovič
expert na odpadové hospodárstvo

 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Otázky a odpovede
Elektroodpad z domácnosti
10.12.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa právnický subjekt zapojiť do oddeleného zberu elektroodpadu na území obce?
Súvisiace dokumenty


Spracovanie Programu odpadového hospodárstva pri kadvéroch
21.11.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Zaratávajú sa do množstva nebezpečného odpadu aj kadvéry?
Súvisiace dokumenty


Ako sa do toho zarátavajú zmesi v ktorých je napríklad 50% organického rozpúšťadla a 50% niečoho iného?
21.10.2013, Ing. Ľubomír Žiak, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je v legislatíve uvedené, že SZZO sú okrem iných tie, ktoré majú spotrebu organických rozpúšťadiel 0,6t/rok až 5t/rok.
Súvisiace dokumenty


Recyklačný fond
31.7.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Platby do recyklačného fondu
Súvisiace dokumenty


Odpady - hlásenia
31.7.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Typy hlásení odpadov
Súvisiace dokumenty


Pôvodca odpadov
1.7.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Údržbu dopravných prostriedkov pre nás zabezpečuje externá firma v priestoroch prenajatých od nás na tento účel. Kto je pôvodcom odpadov, ktoré vznikajú z tejto činnosti?
Súvisiace dokumenty


Vypracovanie zámeru EIA.
7.3.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Predĺženie platnosti na nakladanie s NO a vypracovanie zámeru EIA.
Súvisiace dokumenty


Elektronické cigarety a Recyklačný fond.
31.1.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť registrácie na Recyklačnom fonde
Súvisiace dokumenty


Odstránenie nepovolene uložených stavebných odpadov
31.1.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný odpad na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch.
Súvisiace dokumenty


Kódy v evidenčnom liste odpadu.
18.1.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Evidenčný list.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie

Semináre - aktuálna ponuka

Návrh nového zákona o odpadoch

12.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Horúca NOVINKA! Expert na odpadové hospodárstvo Vám poskytne podrobný prehľad o obsahu novej pripravovanej právnej úprave na úseku odpadového hospodárstva s navrhovanou platnosťou od 1.1.2015 oblasti nakladania s odpadmi a v oblasti nakladania s obalmi a to najmä: kritériá definujúce odpad ako aj obal, podrobnosti o evidencii odpadov a ohlasovacej povinnosti, o povinnostiach pri nakladaní s odpadmi a obalmi,... Prihláška tu!

Energetický audit – základný predpoklad dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti

26.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Spotreba energií predstavuje významnú položku v nákladovej bilancii každého výrobného podniku. Základným predpokladom pre dosiahntie jej zníženia je dokonalá analýza súčasného stavu umožňujúca odhaliť miesta s potenciálom úspor – energetikcý audit... Prihláška tu!

Úvod do systému energetického manažérstva

27.5.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Podľa normy ISO 50001 - Cieľom seminára je prezentácia štruktúry normy ISO 50001 a vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa systému energetického manažmentu. Správne implementovaný systém energetického manažmentu je pomôckou pre vrcholový manažment firiem pri zabezpečení racionálneho využívania energií, zvyšovania energetickej efektívnosti a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov...Prihláška tu!