Kalendár
apríl 2018
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia povinnosť
25.4.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Katalóg odpadov od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Návrh vyhlášky MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Návrh vyhlášky MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

19.4.2018, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z., o ...
viac
Používanie vôd na plavbu a na plavenie dreva podľa zákona o vodách

Používanie vôd na plavbu a na plavenie dreva podľa zákona o vodách

19.4.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Používať vody na plavbu a na plavenie dreva a odoberať ich v potrebnom množstve na prevádzku plavidiel možno bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy. Používať vody na plavbu a na plavenie dreva a odoberať ich v ...
viac
Program záchrany pre kriticky ohrozeného hlucháňa hôrneho vstúpil do platnosti

Program záchrany pre kriticky ohrozeného hlucháňa hôrneho vstúpil do platnosti

16.4.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Stabilizovať populáciu hlucháňa hôrneho vo voľnej prírode na území Slovenska, zastaviť klesajúci trend stavu tohto druhu, a tým prispieť aj k zachovaniu populácie hlucháňa v stredoeurópskom regióne. To je strategickým cieľom Programu záchrany hlucháňa hôrneho ...
viac
Plány preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia

Plány preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia

13.4.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. a zákona č. 409/2014 Z. z. (ďalej len „zákon ...
viac

Uloženie pokuty podnikateľom podľa § 12 zákona o odpadoch - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmiGarancia

12.4.2018, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme otázku k nasledujúcim ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: § 12 Všeobecné povinnosti spojené s ...
viac

Žiadosť o autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcu obalovGarancia

12.4.2018, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže požiadať o autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcu obalov aj firma v prípade, ak odovzdáva odpady z obalov na základe súhlasu § 97 ods.1 písm. n) zákona ...
viac

Zber starých vozidiel v roku 2018Garancia

12.4.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava zberu starých vozidiel a povinností s tým spojených v § 64 zákona o odpadoch sa od prijatia tohto zákona na základe praktických skúseností s jeho aplikáciou menilo a v  ...
viac
Envirorezort apeluje na dodržiavanie povinností pri zbere jarných kvetov

Envirorezort apeluje na dodržiavanie povinností pri zbere jarných kvetov

11.4.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Teplé počasie so sebou prinieslo typický symbol jari - snežienku. Jej zber je v chránených územiach Slovenska s 3. až 5. stupňom ochrany - teda v národných parkoch, prírodných rezerváciách, ako aj iných chránených areáloch, zakázaný. Teplé počasie ...
viac
Postup pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Postup pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

9.4.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 41 zákona o vodách je definované mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd, ako i spôsob oznamovania príznakov mimoriadneho zhoršenia vôd, bezprostredné opatrenia a opatrenia na odstránenie ...
viac

ÚvodníkGarancia

6.4.2018, Mgr. Natália Vavrovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážený čitateľ, v aprílovom vydaní časopisu, ktorý sa zaoberá problematikou odpadového hospodárstva a ekologického riadenia, si priblížime regionálny informačný systém o odpadoch RISO a jeho charakteristiku v zmysle platnej legislatívy, ...
viac
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

13.3.2018, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Pojem  pôvodca odpadu  bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac

Identifikačný list nebezpečného odpadu SK 08Garancia

30.10.2017, Ing. Peter Galovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Galovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 51/2018 Z.z. novela zák. č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 76/2018 Z.z. ustanovuje špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.3.2018 v čiastke č. 32)
  • 81/2018 Z.z. novela vyhl. č. 243/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.3.2018 v čiastke č. 35)
  • 82/2018 Z.z. o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch (vyšlo dňa: 22.3.2018 v čiastke č. 35)
  • 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 91/2018 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 97/2018 Z.z. novela vyhl. č. 247/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

15.6.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

10.5.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

2.7.2018, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

23.5.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: