Kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 

 

Darček mesiaca
Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Praktické informácie

Ak Vás zaujímajú daňové povinnosti určitej skupiny osôb, vyberte si ju z ponuky.
Medzi jednotlivými mesiacmi sa môžete pohybovať pomocou šípok.
Konkrétné povinnosti vzťahujúce sa k určitému dňu zistíte kliknutím na daný dátum v kalendári, ktoré je tučné a podčiarknuté. Ide o posledný deň, kedy možno povinnosť splniť bez sankcie.

december 2018

31.12.2018

  • Ochrana ovzdušia - Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný nahlásiť ministerstvu každú významnú zmenu kapacity časti prevádzky v lehote do 30 dní odo dňa zistenia začiatku zmenenej prevádzky podľa osobitného predpisu, najneskôr však do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa táto zmenená prevádzka začala.
  • Ochrana ovzdušia - Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný predložiť ministerstvu každoročne overenú správu o úrovni činnosti častí prevádzky počas príslušného kalendárneho roka do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
  • Ochrana ovzdušia - Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný oznámiť okresnému úradu každú významnú zmenu monitorovacieho plánu podľa osobitného predpisu do 30 dní od tejto zmeny, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
  • Ochrana vôd - Správca vodohospodársky významných vodných tokov určí výšku poplatkov za odbery podzemných vôd za kalendárny rok a výšku preddavkov podľa § 79 ods. 7 zákona do 28. februára bežného roka. Odberateľ preddavky uhrádza štvrťročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného štvrťroka, na osobitný účet Environmentálneho fondu.
  • Ochrana vôd - Platby za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy - Správca vodohospodársky významných vodných tokov určuje výšku platby za množstvo odobratých povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 3 a vydá výkaz o výške platby za príslušný kalendárny rok do 30. novembra príslušného roka. Platba sa uhrádza do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: