Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 106 - Inšpekcia

9.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 § 106 - Inšpekcia

§ 106
Inšpekcia

Inšpekcia

a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),

b) ukladá pokuty (§ 117),

c) rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,

d) je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných predpisov58) a podľa tohto zákona, vykonávať fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: