Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 106 - Inšpekcia

20.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 § 106 - Inšpekcia

Verlag Dashöfer


§ 106
Inšpekcia

Inšpekcia

  1. je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
  2. ukladá pokuty (§ 117),
  3. rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
  4. je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných predpisov58) a podľa tohto zákona, vykonávať fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hraničných priechodoch a na celom území Slovenskej republiky.
  5. ) monitoruje cezhraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2.


Predmetné odseky preberajú ustanovenia § 69 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: