Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 106 - Inšpekcia

4.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 § 106 - Inšpekcia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 106

Inšpekcia

  1. je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),
  2. ukladá pokuty (§ 117),
  3. rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom,
  4. je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných predpisov58) a podľa tohto zákona, vykonávať fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu, v zariadeniach, na hraničných priechodoch a na celom území Slovenskej republiky.
  5. monitoruje cezhraničnú prepravu podozrivého elektrozariadenia a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2,
  6. je oprávnená vykonávať kontrolu zariadenia na recykláciu lodí podľa § 79a,
  7. monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88a ods. 2.


Predmetné odseky preberajú ustanovenia § 69 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu.

Od 1. 1. 2018 sa dopĺňa písmeno e). Zmena nadväzuje na zmenu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: