dnes je 31.5.2023

Input:

§ 117 - Iné správne delikty

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3 § 117 - Iné správne delikty

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 117

Iné správne delikty

(1) Pokutu od 500,- eur do 50 000,- eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n)§ 15 ods. 2, 18§ 16 ods. 1, 2§ 16 ods. 4§ 16 ods. 8 písm. b), ods. 12§ 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m)§ 19 ods. 1 písm. b), c), e), h), i)§ 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r),§ 26 ods. 2 písm. a), b)§ 26 ods. 3, 4, 5, 6§ 27 ods. 4 písm. h)§ 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t), ac), ad), ae)§ 28 ods. 9 písm. a), b), c) d), f), g), h), i), j), k)ods. 10, 11§ 29 ods. 1 písm. d), e), f, g), h), i), m)§ 30 ods. 6, 7§ 34 ods. 1 písm. l)§ 38 ods. 1§ 39 ods. 4 písm. d), e)§ 41 písm. a), b), c), d),