dnes je 24.7.2024

Input:

§ 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 § 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 12

Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.


Komentár k odseku 1

Predmetný odsek je takmer totožný s ustanovením § 1 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná myšlienka tohto ustanovenia je následne bližšie špecifikovaná v ďalších ustanoveniach, a to cez konkrétne zákazy a povinnosti, ktoré subjektom z týchto ustanovení vyplývajú. 

(2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo