dnes je 25.7.2024

Input:

§ 13 - Zákazy

2.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 § 13 - Zákazy

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová


§ 13

Zákazy

Zakazuje sa:

  1. uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
  2. zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
  3. zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
  4. vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
  5. zneškodňovať skládkovaním:

1. kvapalné odpady,

2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,

3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,

4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú