dnes je 30.9.2023

Input:

§ 135ec - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.6 § 135ec – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 135ec

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

(1) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa §52 ods. 34 pre kalendárny rok 2021 do 30. novembra 2020.

(2) Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 27 ods. 25 v roku 2020 do 20. novembra 2020.

(3) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu podľa § 59 ods. 1 písm. h) za obdobie január až september

Najnovšie články
viac článkov