dnes je 5.2.2023

Input:

§ 136a - Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4.1 § 136a – Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 136a

Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu.


V nadväznosti na zrušenie Recyklačného fondu sa od 1.1.2019 zrušuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného