dnes je 25.1.2022

Input:

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpadu

19.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 § 16 - Zber odpadu a výkup odpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


K § 16

Zber odpadu a výkup odpadu

- Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinný

a. zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov,

b. označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov.

Komentár k odseku 1

Predmetný odsek je takmer totožný s ustanovením § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je okrem povinností podľa odseku 1 povinný

a. zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,

b. oznamovať obci, na ktorej území sa zber odpadu alebo výkup odpadu