dnes je 24.7.2024

Input:

§ 17 - Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6 § 17 - Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 17

Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov

(1) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariadenie”) je okrem plnenia povinností podľa § 14povinný:

a) zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na prevádzkovanie zariadenia,

b) prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, ak v § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode nie je ustanovené inak,

c) viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,

d) zverejniť podmienky, za ktorých