dnes je 13.11.2019
Input:

§ 18 -Spaľovanie odpadov

4.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7 § 18 -Spaľovanie odpadov

Ing. Peter Gallovič

§ 18

Spaľovanie odpadov

(1) Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov, sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sa energia vo forme tepla alebo elektriny vyrába na komerčné účely a ak energetická účinnosť takéhoto zariadenia sa rovná alebo je vyššia ako

a) 0,60, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku do 31. decembra 2008 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi) alebo

b) 0,65, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku po 31. decembri 2008.

(2) Spaľovanie iného ako komunálneho odpadu v spaľovniach odpadov, sa považuje za energetické zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sú splnené uvedené podmienky:

  1. ide o činnosť uvedenú v § 3 ods. 13,

  2. účelom spaľovania odpadu je výroba energie,

  3. energia získaná týmto spaľovaním odpadu je väčšia ako energia spotrebovaná počas procesu jeho spaľovania,

  4. počas spaľovania odpadu sa musí spotrebovať väčšia časť odpadu a

  5. väčšia časť energie získanej počas spaľovania odpadu sa musí zhodnotiť a skutočne využiť, pričom uvedené