dnes je 13.11.2019
Input:

§ 18 -Spaľovanie odpadov

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7 § 18 -Spaľovanie odpadov

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 18

Spaľovanie odpadov

(1) Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov, sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sa energia vo forme tepla alebo elektriny vyrába na komerčné účely a ak energetická účinnosť takéhoto zariadenia sa rovná alebo je vyššia ako

a) 0,60, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku do 31. decembra 2008 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi37) alebo

b) 0,65, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku po 31. decembri 2008.


Komentár k odseku 1

Predmetný odsek je takmer totožný s ustanovením § 21 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Spaľovanie iného ako komunálneho odpadu v spaľovniach odpadov, sa považuje za energetické zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sú splnené uvedené podmienky:

a) ide o činnosť uvedenú v § 3 ods. 13,

b) účelom spaľovania odpadu je výroba energie,

c) energia