dnes je 1.10.2023

Input:

§ 44 - Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3 § 44 - Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 44

Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností

(1) Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.


K odseku 1

Upravuje sa definícia tretej osoby, pričom táto zabezpečuje plnenie vyhradených povinností iba pre výrobcu automobilových batérií a akumulátorov alebo výrobcu priemyselných batérií a akumulátorov.

(2) Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi treťou osobou a výrobcom batérií a akumulátorov prechádza zodpovednosť tohto výrobcu za splnenie

Najnovšie články
viac článkov