dnes je 11.12.2023

Input:

§ 45 - Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4 § 45 - Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 45

Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov

(1) Výrobca batérií a akumulátorov je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný:

a) označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom [ § 105 ods. 3 písm. l) ],

b) uvádzať na automobilových batériách a akumulátoroch a prenosných batériách a akumulátoroch údaj o ich kapacite viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne podľa osobitného predpisu,71)

c) uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb v ustanovených prípadoch a ustanoveným spôsobom vykonávacím predpisom [ § 105 ods. 3 písm. l) ],

d) pri uvedení batérií a akumulátorov na trh bezodkladne na žiadosť spracovateľa použitých batérií a akumulátorov dodať chemické zloženie a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre