dnes je 1.10.2023

Input:

§ 50 - Zber použitých batérií a akumulátorov

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.9 § 50 - Zber použitých batérií a akumulátorov

Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 50

Zber použitých batérií a akumulátorov

(1) Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, kedy sa zbierajú spolu s týmto odpadom.


Komentár k odseku 1

Zákon o odpadoch stanovuje povinnosti a obmedzenia pri zbere použitých batérií a akumulátorov.

(2) Zber použitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby nemožno viazať na kúpu novej batérie alebo akumulátora, alebo iného tovaru a musí byť pre konečného používateľa bezplatný.


Komentár k odseku 2

Hlavným účelom zákona o odpadoch je dosiahnutie toho, aby boli mstaré batérie a akumulátori odovzdané v súlade s jeho

Najnovšie články
viac článkov