dnes je 24.4.2024

Input:

§ 60 - Základné ustanovenia

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 § 60 – Základné ustanovenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 60

Základné ustanovenia

(1) Tento oddiel sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania, ako aj bez ohľadu na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s osobitnými predpismi76) na údržbu alebo opravu motorových vozidiel.


Komentár k odseku 1

Odsek 1 upravuje tzv. pozitívne vymedzenie Piateho oddielu – vozidlá a staré vozidlá, teda na aké vozidlá a staré vozidlá a ich časti sa táto časť zákona vzťahuje.

(2) Ak v tomto oddiele zákona nie je uvedené inak, vzťahujú sa na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie s nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel všeobecné