dnes je 11.12.2023

Input:

§ 69 - Základné ustanovenia

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 § 69 - Základné ustanovenia

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 69

Základné ustanovenia

(1) Tento oddiel sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky samostatne bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh, ako aj na použité pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky ich cezhraničnou prepravou z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozom na účel ich protektorovania a na nakladanie s odpadovými pneumatikami.


Komentár k odseku 1

V odseku 1 je vymedzená pôsobnosť tohto oddielu zákona.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa upravuje odsek 1. Oproti predchádzajúcej úprave sa z režimu šiesteho oddielu zákona vypustili pneumatiky, uvedené na trh v Slovenskej republike na kolesách motorových vozidiel a nemotorových vozidiel, nakoľko tieto pneumatiky sú neoddeliteľnou súčasťou týchto vozidiel.