dnes je 1.10.2023

Input:

§ 71 - Povinnosti distribútora pneumatík

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3 § 71 - Povinnosti distribútora pneumatík

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 71

Povinnosti distribútora pneumatík

(1) Distribútor pneumatík je povinný:

  1. zabezpečiť po celú prevádzkovú dobu na miestach výkonu svojej podnikateľskej činnosti spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku, spôsob a dátum uvedenia pneumatík na trh,
  2. informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,
  3. zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja,
  4. dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré
Najnovšie články
viac článkov