dnes je 24.7.2024

Input:

§ 84 - Základné ustanovenie

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1 § 84 - Základné ustanovenie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 84

Základné ustanovenie

(1) Cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu a tranzit odpadov cez územie Slovenskej republiky (ďalej len „cezhraničný pohyb odpadov“) ustanovujú osobitné predpisy.58)


Komentár k odseku 1

V siedmej časti zákona rozlišujeme pojmy:

- cezhraničná preprava - cezhraničná preprava odpadu z iného členského štátu do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky do iného členského štátu,

- dovoz/vývoz - dovoz odpadov z tretích krajín/nečlenských krajín EÚ na