dnes je 31.5.2023

Input:

§ 9 - Program Slovenskej republiky a program kraja

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 § 9 - Program Slovenskej republiky a program kraja

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 9

Program Slovenskej republiky a program kraja

(1) Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä na základe podkladov od okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov a územnej samosprávy. Program Slovenskej republiky po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo vestníku a na svojom webovom sídle.


Komentár k odseku 1

Zákon ustanovuje požiadavky na vypracovanie Programu Slovenskej republiky ako základného programového dokumentu odpadového hospodárstva pre celé územie SR.

(2) Program Slovenskej republiky obsahuje najmä:

a. charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov