dnes je 24.7.2024

Input:

§ 9 - Program Slovenskej republiky a program kraja

14.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 § 9 - Program Slovenskej republiky a program kraja

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Ing. Peter Gallovič; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§9

Program Slovenskej republiky a program kraja

(1) Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä na základe podkladov od okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov a územnej samosprávy. Program Slovenskej republiky po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo vestníku a na svojom webovom sídle.


Komentár k odseku 1

Zákon ustanovuje požiadavky na vypracovanie Programu Slovenskej republiky ako základného programového dokumentu odpadového hospodárstva pre celé územie SR. 

(2) Program Slovenskej republiky