dnes je 16.10.2021

Input:

Ako postupovať pri vybavovaní nádob na separovaný odpad

13.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.4 Ako postupovať pri vybavovaní nádob na separovaný odpad

Ing. Juraj Poništ

V rámci hierarchie odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je vhodnejšie triediť a opätovne využívať odpad pred zneškodňovaním – skládkovaním. Z toho dôvodu je nevyhnutným krokom separácia odpadu, ktorá sa v súčasnosti delí na – sklo, papier, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad.

Ako si však od mesta, obce takúto nádobu vyžiadať?

Kontaktujeme mestský/obecný úrad s tým, že na našom stojisku zmesového odpadu chýbajú nádoby na triedený zber.

V rámci dodania nádob sa rozlišuje, či žiadate o nádobu na triedený zber ako fyzická alebo právnická osoba.

Žiadam o nádobu na separ ako fyzická osoba

Mesto/obec je podľa zákona povinné zabezpečiť dostatočné kapacity na triedený zber. Náklady na tieto nádoby uhrádzajú výrobcovia prostredníctvom svojej OZV, ktorá má s mestom/obcou uzavretú