Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Efektívne odhaľovanie environmentálnej trestnej činnosti

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.6 Efektívne odhaľovanie environmentálnej trestnej činnosti

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Pre efektívne odhaľovanie environmentálnej trestnej činnosti a efektívny výkon štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie je nevyhnutné o. i. aj primerané technické a materiálne vybavenie Policajného zboru a Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Podmienky pre efektívne riešenie problematiky environmentálnej trestnej činnosti má vytvoriť možnosť jednorazovej dotácie z Environmentálneho fondu pre Ministerstvo vnútra SR a SIŽP.

Novela zákona o Environmentálnom fonde umožní, aby Ministerstvo vnútra SR a SIŽP požiadali v čase od 1. júla 2019 s tým, že túto dotáciu bude potrebné použiť do konca roka 2021.

Dotácia na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie sa bude týkať vybavenia pre SIŽP ako odborný kontrolný orgán SR vykonávajúci štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie a vybavenia pre Policajný zbor a jeho špecializovaný útvar pre odhaľovanie a dokumentovanie environmentálnej trestnej činnosti, a to aj na preventívne akcie a akcie zamerané na elimináciu protiprávnych konaní na úseku životného prostredia.

Účelom je, aby Policajný zbor a SIŽP cez túto jednorazovú dotáciu dostali vybavenie, ktorým dnes nedisponujú, a bez ktorého nie je možné najmä v terénnych podmienkach úspešne vykonávať činnosti. Malo by ísť najmä o dopravné prostriedky,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: