Zatriedenie dokumentu
Tento dokument nie je zatriedený.

 

 

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Európska komisia ocenila Slovensko za promptné zaslanie reportu o stave sústavy NATURA 2000

24.5.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Členské štáty EÚ majú povinnosť každých 6 rokov vypracovať správu o stave svojej sústavy chránených území Natura 2000. Do stanoveného termínu do konca apríla si uvedenú povinnosť splnilo iba 8 členských štátov, pričom Slovensko dodalo report ako druhá najrýchlejšia krajina a získala tak symbolicky ocenenie EK „šampión čl. 17“.

Uvedená správa obsahuje

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Enviro.sk.
Pravidelné spravodajstvo
 + 421 - 2 - 33005309  info@dashofer.sk
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: