dnes je 14.7.2020

Input:

Hlavné výsledky scenárov nízkouhlíkovej stratégie

20.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.1.5 Hlavné výsledky scenárov nízkouhlíkovej stratégie

Ing. Juraj Poništ

Posledné dva roky IEP spolu so Svetovou bankou a expertmi z iných rezortov pracoval na štúdii „A Low-CarbonGrowth Study for Slovakia” ktorá modeluje možnosti a náklady znižovania emisií Slovenskej republiky do roka 2030 s výhľadom do 2050.

V rámci projektu bol vytvorený slovenský makroekonomický a energetický model všeobecnej rovnováhy (CGE), ktoré bude IEP používať aj v budúcnosti na hodnotenie dopadu opatrení, či projekciu emisií skleníkových plynov.

K scenárom politiky na splnenie klimatických záväzkov Slovenska boli v rámci nízkouhlíkovej stratégie zaradené:

  • -> „Zimný balík” Európskej únie z roku 2016 na podporu prechodu na čistú energiu vyžaduje od členských štátov, aby si zvolili ciele pre energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie a tieto ciele obhájili,
  • -> v dlhodobom horizonte môže prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo podporiť o niečo vyšší HDP,
  • -> do roku 2050 sa predpokladá, že emisie ETS na Slovensku klesnú o asi dve tretiny oproti referenčnému scenáru, zatiaľ čo emisie mimo ETS klesnú približne o jednu štvrtinu.

Hlavné výsledky v scenároch možno zhrnúť:

  • -> Dekarbonizácia výroby elektriny sa dosahuje prostredníctvom dodatočných investícií do jadrovej výroby a obnoviteľných zdrojov.
  • -> Prísnejšie politiky efektívnosti znižujú konečný dopyt po energii vo všetkých sektoroch dopytu, okrem dopravy.
  • -> Z hľadiska celkových úspor energie sú sektory priemyslu a dopravy najvýznamnejšie spomedzi všetkých sektorov dopytu, keďže predstavuje 60-80 percent celkových úspor energie vo všetkých scenároch politík.
  • -> Pre sektor dopravy sú dodatočné politiky zavádzané vo všetkých scenároch politík rovnaké; dopyt dopravy je tak podobný vo všetkých scenároch politík. Emisné normy pre autá a dodávky a normy efektívnosti pre nákladné autá, spolu s