dnes je 19.1.2020
Input:

Kód nakladania v evidenčnom liste odpadov

25.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvádza v evidenčnom liste odpadov pôvodca odpadov, ktorý odovzdáva odpad zberovej spoločnosti vždy kód nakladania "Z"- zhromažďovanie?

Pokiaľ odpad nie len zhromažďujete, ale aj odovzdávate zberovej spoločnosti, neuvádzate kód nakladania „Z“, ale „OO - Odovzdanie obchodníkovi“[1] alebo „OS - Odovzdanie sprostredkovateľovi“[2].

Kód nakladania „Z“ sa uvádza iba ak odpad, ktorý vznikol v období za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním