dnes je 16.8.2022

Input:

Na aké zmeny v zákone o odpadoch by sme sa mali pripraviť?

18.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:56

Kapitoly videa

Obsahom seminára je pripomenutie  zmien, ktoré boli uskutočnené poslednými novelami zákona o odpadoch s poukázaním na termíny ich platnosti  ako aj oboznámenie s pripravovanými zmenami vo vykonávacích predpisoch (vyhláškach).

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.