dnes je 6.6.2020

Input:

Najzávažnejšie globálne problémy v sfére životného prostredie

9.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Globálne environmentálne problémy majú celosvetový charakter, t. z. že sa dotýkajú životných záujmov všetkých národov, štátov a hrozia celému spoločenstvu. Medzi najrizikovejšie a najvážnejšie globálne problémy v súčasnosti zaraďujeme:

  1. Globálne otepľovanie, označované aj ako klimatické zmeny - v dôsledku globálneho otepľovania je u nás paradoxne chladnejšia klíma. Medzi skleníkové plyny, ktoré ho zapríčiňujú patria: vodná para, oxid uhličitý, metán, oxid dusný a ďalšie. Kjótsky protokol je najvýznamnejším právnym nástrojom na ochranu globálnej klímy, obsahujúcim konkrétne opatrenia na zníženie skleníkových plynov!

  1. Stenčovanie ozónovej vrstvy - tomuto javu sa hovorí „ozónová diera“, v skutočnosti však ide len o stenčenie ozónovej vrstvy v stratosfére, ktorá nás chráni pred smrteľným UV-C žiarením a zoslabuje pôsobenie UV-B žiarenia. Problémom prečo sa táto vrstva neustále stenčuje je používanie CFC zlúčenín, ktoré sú známe pod obchodným označením freóny. Jediná molekula freónu v stratosfére dokáže rozbiť milióny molekúl ozónu! Rovnako nepriaznivý je aj fakt, že troposferický (škodlivý) ozón v troposfére pribúda a stratosferický, ktorý nás chráni naopak ubúda.

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Zdroj obrázka: www.atlas.sk

  1. Kyslé atmosferické depozície - sú kyslé dažde, ktoré vznikajú následkom úniku oxidov dusíka a oxidov síry do atmosféry, kde sa chemicky menia a v oblakoch rozpúšťajú v kvapkách vody. Kyslé dažde spôsobujú škody na pôde, vodných ekosystémoch, lesoch, rastlinstve, ako aj na pamätníkoch či kovových konštrukciách a pod. Zaujímavosť: najkyslejší dážď mal pH 1,5 a spadol pri búrke 1980 vo Wheelingu v USA.

  1. Antropogénna činnosť a blízky kozmický priestor - rozumej ionosféru, ktorá sa nachádza cca nad zemským povrchom a ničivá sila človeka žiaľ nepozná ani tieto hranice, keďže už aj tu sa „točí“ množstvo kozmického odpadu. Antropogénna činnosť v blízkom kozmickom priestore má svoje prvopočiatky v dobe zrodu kozmickej éry.

  1. Kontaminácia vôd - nedostatkom vody dnes už trpí takmer miliarda ľudí na planéte, pričom