dnes je 16.8.2022

Input:

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v roku 2018

13.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:16:31

Kapitoly videa

Videoseminár sa zameriava na problematiku nakladania s nebezpečnými odpadmi. Za nebezpečný odpad sa považuje taký odpad,  ktorý sa vyznačuje min. jednou alebo viacerými nebezpečnými vlastnosťami, ktoré sú toxické, infekčné, dráždivé, výbušné, horľavé, chemické, karcinogénne (rakovinotvorné), mutagénne (spôsobujúce mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu), alebo môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva!  Nakladanie s nebezpečným odpadom v legislatíve SR upravuje najmä § 25 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a k nemu prislúchajúce vykonávacie vyhlášky.