dnes je 13.8.2022

Input:

Návrh novely zákona o odpadoch - nakladanie so stavebným odpadom

23.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.02.1.1 Návrh novely zákona o odpadoch – nakladanie so stavebným odpadom

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo aktuálne do legislatívneho procesu návrh novely zákona o odpadoch, ktorým rieši špecifickú oblasť odpadov, a to nakladanie so stavebným odpadom. Ide o zmeny, ktoré majú predstavovať reformu doterajšej právnej úpravy nakladania s odpadmi, ako jednej zo súčastí Plánu obnovy a odolnosti SR KOMPONENT 2: Obnova budov 1.1 Oblasť politiky - Zelená ekonomika - Reforma 3: Reforma nakladania so stavebným odpadom.

Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska