dnes je 16.8.2022

Input:

Obaly - povinnosti výrobcu a individuálne plnenie povinností

3.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:54

Kapitoly videa

Prehľadná inštruktáž charakteristikou výrobcu vyhradeného výrobku – výrobcu obalov, ktorý si môže plniť povinnosti výrobcu aj individuálnym spôsobom a to získaním individuálnej autorizácie. V inštruktáži sú zachytené aj kritériá, ktoré musí výrobca obalov splniť, aby mohol autorizáciu na individuálne plnenie povinností získať. Hlavnou povinnosťou výrobcu obalov je plnenie cieľa zhodnotenia a recyklácie a v inštruktáži je vysvetlenie čo to znamená.

Obsah:            

Charakteristika výrobcu obalov

Kto môže plniť povinnosti individuálnym spôsobom

Povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku – obalov

Individuálne plnenie povinností

Plnenie záväzných limitov -cieľ zhodnocovania a recyklácie

Iné povinnosti výrobcu obalov

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.