dnes je 26.2.2021

Input:

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu je potrebné podať do 31. januára

20.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.6 Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu je potrebné podať do 31. januára

Ing. Juraj Poništ

Lehota na splnenie povinnosti

Lehotu na vykonanie oznámenia stanovuje vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Oznámenie o zbere odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roku do 31. januára nasledujúceho roku obci, na ktorej území sa zber odpadu uskutočňuje. Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roku do 31. januára nasledujúceho roku obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza. V našom prípade je potrebné vykonať oznámenie do 31. januára 2021.

Aké tlačivo pri oznámení použiť

Oznámenie ste povinní vykonať na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11. Príloha obsahuje základné údaje o obci, ako aj organizácii (prevádzkareň/závod), ktorá uvedené povinnosti zabezpečuje. Obec je podľa uvedenej prílohy