dnes je 21.9.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 38/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ EK a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

14.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.246 Podrobnosti k nariadeniu č. 38/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ EK a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

JUDr. Renáta Považanová

Podľa Čl. 19 nariadenia (EÚ) 2022/1854 Finančné riaditeľstvo SR

Najnovšie články
viac článkov