dnes je 21.9.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 39/2023 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

15.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.247 Podrobnosti k nariadeniu č. 39/2023 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

JUDr. Renáta Považanová

Ak dôjde k mimoriadnej situácii na trhu s tovarom a s ním súvisiacimi regulovanými činnosťami, ohrozeniu odberateľov vplyvom neúmerného nárastu cien tovarov alebo hrozia štátu značné hospodárske škody, vláda na návrh ministerstva môže vykonať krízovú reguláciu činnosti, tovaru alebo ceny v sieťových odvetviach uvedených v § 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Krízová regulácia sa vykoná najdlhšie na jeden rok. Ak dôvody pre ktoré došlo k

Najnovšie články
viac článkov