dnes je 25.3.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 465/2022 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

3.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.219 Podrobnosti k nariadeniu č. 465/2022 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

JUDr. Renáta Považanová

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z. bolo vydané na základe § 45j ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Predpis nadobudol účinnosť 20. decembra 2022. Nariadenie reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré sa prejavujú v sektore domácností.

Zákon č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení