dnes je 25.3.2023

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 523/2022 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla

6.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.232 Podrobnosti k nariadeniu č. 523/2022 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla

JUDr. Renáta Považanová

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa §11 ods. 3 písm. a) až c) a ktorému úrad na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím, môže uplatniť schválenú alebo určenú cenu najviac do výšky limitu nárastu ceny, ktorý určí vláda nariadením.

Limit nárastu schválenej alebo určenej ceny ustanovuje vláda voči naposledy úradom schválenej alebo určenej cene cenovým rozhodnutím pre príslušnú lokalitu na posledný rok regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022,