dnes je 9.12.2023

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 349/2023 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

8.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.459 Podrobnosti k oznámeniu č. 349/2023 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

JUDr. Renáta Považanová

Z dôvodu potreby vydania vykonávacieho predpisu k novému zákonu o ochrane ovzdušia, prvým júlovým dňom tohto roku, nadobudla účinnosť vyhláška o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Cieľom vyhlášky je ustanoviť členenie a kategorizáciu stacionárnych zdrojov, zoznam vybraných osobitných činností a ich charakteristiky, členenie a vymedzenie zariadení stacionárnych zdrojov, agregačné pravidlá, zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia vyjadrenú