dnes je 8.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške 312/2022 Z. z. - vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

29.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.124 Podrobnosti k vyhláške 312/2022 Z. z. - vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

JUDr. Renáta Považanová

Táto vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, bola vypracovaná ako iniciatívny materiál v súlade so splnomocnením podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i), l) a m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Podnet na vypracovanie vyhlášky vyplynul z prijatia Regulačnej politiky na 6. regulačné obdobie 2023 – 2027. Znenie vyhlášky upravuje vykonávanie cenovej regulácie v tepelnej energetike počas regulačného obdobia 2023 až 2027.

Uvedený predpis nadväzuje na predchádzajúci spôsob regulácie ceny tepla, ktorý sa uplatňoval v rokoch