dnes je 28.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške 319/2022 Z. z. - vyhláška Ministerstva ŽP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

12.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.133 Podrobnosti k vyhláške 319/2022 Z. z. - vyhláška Ministerstva ŽP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 30.09.2022 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená vyhláška č. 319/2022 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

Zámerom tejto vyhlášky je ustanoviť podrobnosti o vykazovaní platieb správcu spojených s výkonom činností podľa zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov