dnes je 24.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške 344/2022 Z. z. - vyhláška Ministerstva ŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

7.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.149 Podrobnosti k vyhláške 344/2022 Z. z. – vyhláška Ministerstva ŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

JUDr. Renáta Považanová

Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života. Aj vzhľadom na tento potenciál boli stavebné odpady a odpady z demolácií zaradené medzi prioritné oblasti Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Slovenská republika patrí dlhodobo na chvost v miere recyklácie stavebných odpadov.

Podstatou obsahu vyhlášky č. 344/2022 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 25. 10. 2022, je vykonanie ustanovení,