dnes je 8.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 140/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete

6.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.324 Podrobnosti k vyhláške č. 140/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete

JUDr. Renáta Považanová

V súlade so zákonom č. 119/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo vyhlášku č. 140/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej