dnes je 9.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 250/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o kvalite ovzdušia

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.395 Podrobnosti k vyhláške č. 250/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o kvalite ovzdušia

JUDr. Renáta Považanová

Prvým júlovým dňom, z dôvodu potreby vydania vykonávacieho predpisu k novému zákonu o ochrane ovzdušia, nadobudla účinnosť vyhláška o kvalite ovzdušia.

Tento predpis ustanovuje limitné hodnoty znečisťujúcich látok na ochranu zdravia ľudí, kritické úrovne znečistenia ovzdušia na ochranu vegetácie, cieľové hodnoty znečisťujúcich látok a dlhodobé ciele; indikátor priemernej expozície, národný cieľ zníženia expozície a záväzok zníženia koncentrácie expozície PM2,5, referenčné metódy na hodnotenie kvality ovzdušia, ciele v kvalite údajov na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia, horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami, požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na stále