dnes je 5.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 251/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o kvalite palív

14.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.396 Podrobnosti k vyhláške č. 251/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o kvalite palív

JUDr. Renáta Považanová

Emisie znečisťujúcich látok zo spaľovania palív určených na spaľovanie v zariadeniach stacionárnych zdrojov alebo určených na pohon mobilných zdrojov prispievajú k znečisteniu ovzdušia a predstavujú priamo alebo nepriamo značné riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie. Na zníženie znečistenia ovzdušia spôsobené spaľovaním palív bolo potrebné prijať účinné opatrenia vo forme ustanovenia požiadaviek na kvalitu spaľovaných palív s cieľom dosiahnutia uspokojivej kvality ovzdušia.

Prvým júlovým dňom, z dôvodu potreby vydania vykonávacieho predpisu k novému zákonu o ochrane ovzdušia, nadobudla účinnosť vyhláška o kvalite palív.

Podzákonný predpis ustanovuje požiadavky na kvalitu tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených, ktoré sú určené na