dnes je 5.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 252/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo

13.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.397 Podrobnosti k vyhláške č. 252/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo

JUDr. Renáta Považanová

Prvým júlovým dňom, z dôvodu potreby vydania vykonávacieho predpisu k novému zákonu o ochrane ovzdušia, nadobudla účinnosť vyhláška o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo. Týmto vykonávacím predpisom sa ustanovujú požiadavky a podrobnosti vyplývajúce z nového zákona.

Vyhláška vychádza z pôvodného výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia