dnes je 9.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 257/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

14.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.399 Podrobnosti k vyhláške č. 257/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

JUDr. Renáta Považanová

V nadväznosti na prijatie zákona č. 516/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, bol Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vypracovaný návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.